Zoeken door bouwdossiers
    • Bekijk alle resultaten
    Dossier:

    Laan Eindeloos 2 12 14 16 18 20 22 en 24 Ronde Laan 21 23 25 27 29 31 113 115 117 119 121 123 125 en 127 en Tuinenhof 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 en 14 D3523 ged. Bouwen 28 sociale koop- en acht premie koopwoningen nummer: 1993-293 zie volgnummer 1993-273 voor berekeningen en tekeningen